Úvod Motocykly Fotogalerie Fórum Akce Odkazy Bazar Knihovna Tratě Kontakt


TOPlist


Login :
Jméno :
Heslo :Registrace zde

Akce
ID=11
Nastavení zadní pružiny]
Jaromír Šauer (Admin) - 21:31:30 12.06.2008M??eny jsou t?i vzdálenosti , motocykl na stojanu , motockyl s jezdcem , motockyl voln? stojící (bez stojanu a jezdce) .
Vzdálenosti m??te od osy zadního kola k hran? blatníku (t?sn? za sedadlem) .

1. Zm??te motocykl na stojanu (zadní kolo ve vzduchu)
2. S jezdcem (p?irozený posez cca uprost?ed )
Ode?t?te od sebe nam??ené hodnoty (H1-H2). rozdíl by m?l být cca 100 mm
Tuto hodnotu lze ovlivnit p?edp?tím pružiny centrálu .
Po p?enastavení p?edp?tí pružiny opakujte m??ení ?.2 dokud nebude rozdíl hodnot 100 mm
3. Po správném nasavení pružiny zm??te stejnou vzdálenost na voln? stojícím motocyklu .
Ode?teme od sebe hodonty 1 a 3 . Rozdíl by m?l ?init cca 25-35 mm .
Pokud m??ení 3 není v rozp?tí hodnot 25-35 mm a m??ení 1 a 2 dává rozdíl 100 mm je pravd?podobn? vaše pružina m?ká nebo tvrdá , nicmén? hodnoty jsou pouze orienta?ní a jsou odvislé na výrobci motockylu , vlastnostech a požadavcích jezdce , tech. stav (ložiska p?epákování a kyvky) ...

zdroj : http://www.transworldmotocross.com/ HOWTO / Setting you SAG


Názory čtenářů